PraktIT Wiki:Allmänt förbehåll

Från PraktIT Wiki

Hoppa till: navigering, sök

PraktIT Wiki är en webbaserad encyklopedi med öppet innehåll, det vill säga en frivillig utvecklad resurs med målet att innehålla all kunskap. Vår struktur tillåter vem som helst med en internetuppkoppling och en webbläsare att ändra det innehåll som finns här. Därför bör man ta i beaktande att inget som finns på PraktIT Wiki nödvändigtvis har kontrollerats av personer med expertkunskap inom dessa ämnen.

Det innebär inte att du inte kommer finna mycket värdefull och korrekt information hos oss, men PraktIT kan INTE garantera korrektheten hos informationen som finns här. Den kan nyligen ha ändrats, vandaliserats eller förändrats av någon vars åsikter inte stämmer överens med kunskapstillståndet i det område som du är intresserad av att lära dig om.

Ingen av författarna, bidragsgivarna, sponsorerna, administratörerna eller någon annan kopplad till PraktIT / Petena AB / WorkOrder AB kan på något sätt hållas ansvariga för information som är förtal, felaktig information eller din användning av informationen som finns i eller länkad till från dessa webbsidor.

Vänligen se till att du förstår att informationen tillhandahållen här ges gratis, och att ingen typ av avtal eller kontrakt skapas mellan dig och ägarna eller användarna av denna sida, ägarna av servrarna som detta huserar på, de individuella bidragsgivarna, någon projektadministratör, annan administratör, eller någon annan som är på något sätt kopplad till detta projekt eller dess systerprojekt. Dessa personer kan inte heller bli föremål för dina krav på dem direkt. Du ges en begränsad licens att kopiera vad som helst från denna sida; det varken skapar eller implicerar något kontraktuellt eller extrakontraktuellt ansvar från Petena AB eller någon av våra dotterbolag, agenter, medlemmar, organisatörer eller andra användare.

Vänligen kom ihåg att information här kan vara olaglig i ditt land eller det område som du läser denna information från. Vi uppmuntrar inte till brott mot någon lag, men eftersom informationen är lagrad på en server i Sverige, så upprätthålls den under det skydd som ges åt alla av Sveriges Rikes Lag och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Lagarna i ditt land kanske inte erkänner ett lika brett skydd för yttranderätten som Sveriges lagar eller principerna i FN-deklarationen, men PraktIT kan inte hållas ansvarigt för några potentiella brott mot sådana lagar om du skulle länka till den här domänen eller använda informationen häri.

PraktIT Wiki är inte enhetligt granskat; emedan läsare kan rätta fel eller radera felaktig information har de ingen juridisk plikt att göra så och därför är all information som läses här helt utan verklig eller implicerad garanti om lämplighet för något syfte eller för användning överhuvudtaget.

PraktIT Wiki är ingen kristallkula; men den kan innehålla information om produkter som i dagsläget inte är i produktion eller projekt som bara finns som en tanke hos en upphovsman. Denna information är ofta av spekulativ karaktär och har en förmåga att ändras efterhand som mer information blir tillgänglig från tillverkaren.

Inga skadeståndskrav kan riktas mot Petena AB eller dess dotterbolag, eftersom denna information ges dig gratis och det finns inget avtal eller överenskommelse mellan dig och PraktIT.Se angående din användning eller förändring av denna information bortom GNU Free Documentation License; inte heller är någon hos PraktIT ansvarig om någon skulle ändra på eller radera någon information som du har lagt in här eller på något av våra associerade projekt.

Personliga verktyg