Det är inte bara skräppost, så kallad spam, som fastnar i skräppostfilter. Även nyhetsbrev och seriös marknadsföring som skickats till kunder som själva satt upp sig på e-postlistor stoppas i ganska stor utsträckning.

Skräppostfilter fungerar oftast så att de går igenom innehållet i ett mejl och bedömer det efter en rad kriterier. Det kan handla om särskilda ord och fraser som är vanliga i spam, teckensnitt, färger, användningen av versaler och så vidare. Blir det för många träffar på kriterielistan hamnar mejlet i skräppostfoldern.

Här är några punkter du bör tänka på för att dina nyhetsbrev ska nå fram:

• Använd inte enbart bilder. Innehåller mejlet bara en eller flera bilder och ingen text reagerar de flesta spamfilter. Om du har bilder i nyhetsbrevet, se till att även ha en stor andel text.

• Undvik för många länkar. Av samma anledning som ovan.

• Undvik för stora teckensnitt. Större storlek på texten kan ibland ge så kallade spampoäng och leda till att mejlet fastnar i filtret.

• Undvik upprepningar. Texten du skriver i ämnesraden bör inte upprepas flera gånger i nyhetsbrevet. Variera formuleringarna i rubriker och länktexter.

• Gödsla inte med versaler och utropstecken. Hela ord och meningar i versal text och många utropstecken i rad förekommer ofta i spam. Undvik särskilt detta i ämnesraden och i rubriker.

• Var sparsam med bifogade filer. Skräppostfilter är uppmärksamma på bifogade filer eftersom virus ofta sprids den vägen.

Det finns förstås ingen helt säker metod att se till att ett seriöst mejl inte fastnar i skräppostfiltret. Men punkterna ovan kan vara en bra början. Ytterligare ett tips är att själv kolla igenom din skräppostfolder. Hur är mejlen som fastnat där utformade? Analysera och gör inte likadant.